Definitief: 95,2% van aandeelhouders stemt vóór beloningsbeleid RvC van Ajax

door Bart Veenstra 133

Bron Ajax Showtime

Definitief: 95,2% van aandeelhouders stemt vóór beloningsbeleid RvC van Ajax

door Bart Veenstra 133

Bron Ajax Showtime

Laatst geüpdatet

De leden van de Raad van Commissarissen van Ajax gaan definitief beloond worden voor hun werkzaamheden. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) werd - zoals verwacht - vóór het beloningsbeleid voor de RvC-leden gestemd. In totaal stemde 95,2 procent van de aandeelhouders voor het beloningsbeleid voor de RvC.

Het beloningsbeleid wordt - normaal gesproken - ten minste iedere vier jaar na vaststelling opnieuw aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter vaststelling. Voorzitter Pier Eringa is zich bovendien bewust van het feit dat het beloningsbeleid kan worden teruggedraaid als er - uiterlijk per 1 september - een nieuwe bestuursraad komt. Mocht het beloningsbeleid worden teruggedraaid, is dat voor de huidige RvC-leden geen reden om op te stappen.

In de ogen van de Ajax NV - lees: de (opstappende) bestuursraad die met idee kwamen aanzetten - draagt het beloningsbeleid bij aan de strategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van Ajax. Dit gebeurt onder meer door het opstellen van een helder en transparant beloningsbeleid voor de RvC, dat voldoet aan de meest recente 'corporate governance' inzichten.

Daarnaast telt ook mee: het in lijn brengen van het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen met de Ajax strategie, gericht op het stimuleren van voorspelbare en stabiele resultaten en het kunnen aantrekken, motiveren en behouden van leden van de Raad van Commissarissen van het hoogste niveau.

Hoe ging het eraan toe tijdens de BAVA van vrijdag?

Over het beloningsbeleid voor de RvC is de laatste weken veel te doen geweest. Zo bleek dit voor veel leden van Ajax reden genoeg om hun wantrouwen in de bestuursraad uit te spreken, al speelde ook mee dat zij voor hun gevoel op schoot zouden zitten bij de RvC en de directie en dat er te weinig Ajax-DNA in de bestuursraad (maar ook in andere geledingen van de club) zou zitten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag gaf de bestuursraad aan uiterlijk per 1 september op te stappen.

Toch was het besluit over het beloningsbeleid toen al gemaakt, zo liet bestuursraadvoorzitter Frank Eijken - als vertegenwoordiger van 73 procent van de aandelen van de NV Ajax - weten. Hij gaf aan dat hij al in maart digitaal had gestemd voor dit beloningsbeleid. Dit besluit had in theorie nog teruggedraaid kunnen worden, maar zover zou het niet meer komen.

Tijdens de BAVA van vrijdag was er vanuit de zaal veel kritiek omtrent het proces van het beloningsbeleid. Daarnaast zijn de leden het nog altijd niet eens met het ingevoerde beloningsbeleid en is men van mening dat het voorstel geparkeerd had moeten worden. RvC-voorzitter Eringa kreeg tijdens de BAVA bovendien het verwijt dat hij de vergadering niet serieus neemt. Eringa werd door de mensen in de zaal omschreven als 'hooghartig en ongeschikt'. Uiteindelijk werd er tijdens de aandeelhoudersvergadering van vrijdag vóór het beloningsbeleid gestemd, hetgeen in de zaal tot cynische reacties leidde.

Hoe ziet het beloningsbeleid er voor de RvC van Ajax nu uit?

Vanaf heden kunnen de commissarissen van Ajax een beloning tegemoet zien voor hun werk. Daarbij moet gezegd worden dat het beloningsbeleid al eerder werd aangescherpt. Zo zouden de commissarissen beloond gaan worden met 35.000 per jaar, terwijl voorzitter Pier Eringa en voetbalcommissaris Jan van Halst een beloning van 50.000 euro per jaar zouden krijgen. Dit werd inmiddels verlaagd tot 25.000 euro voor Georgette Schlick, Annette Morsman en Cees van Oevelen, tot 35.000 euro voor Eringa en tot 45.000 euro voor Van Halst.

Bart Veenstra (Twitter: @Bart_Veenstra | e-mail: b.veenstra@ajaxshowtime.com)

Lees meer over:
Plaats reactie
Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.