Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Ajax Showtime aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.ajaxshowtime.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ajax Showtime. (ook niet via een eigen netwerk). Bij nieuwsberichten betekent dit dat een deel van de berichten wordt ingestuurd met een link naar het vervolg van het nieuwsartikel.

Verder is het verspreiden van zowel links als informatie over en naar illegale streams voor live voetbalbeelden verboden.

Ajax Showtime sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.ajaxshowtime.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.ajaxshowtime.com te kunnen raadplegen.