Kroes gaat schorsing aanvechten: 'In augustus vorig jaar Ajax erop gewezen dat ik dit pakket had'

door Bart Veenstra 1127

Bron Linkedin

Kroes gaat schorsing aanvechten: 'In augustus vorig jaar Ajax erop gewezen dat ik dit pakket had'

door Bart Veenstra 1127

Bron Linkedin

Laatst geüpdatet

Alex Kroes heeft middels een statement op LinkedIn gereageerd op zijn schorsing bij Ajax. De Raad van Commissarissen heeft de algemeen directeur van de Amsterdamse club geschorst, omdat er zeer sterke aanwijzingen zijn voor handel met voorwetenschap. Ajax schrijft dat het besluit is genomen nadat de RvC vernam dat Kroes - een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023 - ruim 17.000 aandelen Ajax heeft gekocht.

Ajax is voornemens om de samenwerking permanent te beëindigen en zodoende komt er naar verwachting al heel snel een einde aan het tijdperk van Kroes bij de Amsterdamse club. De geboren Utrechter heeft op zijn LinkedIn-pagina gereageerd op het nieuws. 'Met pijn in het hart laat ik weten dat de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft aangegeven mij per direct te schorsen als Algemeen Directeur van Ajax. Vorige week zijn er door enkele media vragen gesteld over de aandelen Ajax die ik in mijn bezit heb. Onder meer is gevraagd of ik deze als tekengeld van Ajax had gekregen of zelf heb gekocht. Dat laatste is het geval. Ieder aandeel Ajax heb ik zelf gekocht', reageert Kroes.

'Na beantwoording van deze vragen heeft de RvC aanleiding gezien om zich nader te buigen over mijn aandelenpakket. Een pakket waarvan zij ten tijde van het rondkomen van mijn benoeming in augustus 2023 al op de hoogte waren', geeft Kroes aan. 'In die periode heb ik uiteraard volledige openheid van zaken gegeven aan de RvC over relevante bezittingen waaronder 42.500 aandelen in het kapitaal van Ajax.'

'In de periode van 6 april 2022 tot 26 juli 2023 heb ik met stukjes en beetjes Ajax aandelen aangeschaft, oplopend tot 42.500 stuks (van de in totaal 18,33 miljoen bestaande Ajax aandelen). Op 31 december 2022 had ik reeds 20.000 stuks. Een ander deel heb ik bijgekocht in de maanden april, mei en juni van 2023. Het laatste deel (circa 17.500 stuks) heb ik op 26 juli 2023, kort voor mijn aanstelling op 2 augustus 2023, aangeschaft', geeft Kroes toe.

'Op dat moment was ik nog niet rond met Ajax'

'Op dat moment was ik nog niet rond met Ajax, maar ik had – door mijn eigen intenties - er een goed gevoel bij', vervolgt Kroes zijn verhaal. 'Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Om daar ook - letterlijk en figuurlijk - onderdeel van te zijn. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je medeaandeelhouders en stakeholders als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt. "Skin in the game", zoals dat heet.

'Na 26 juli 2023 en, ter voorkoming van misverstanden, sinds ik toegang heb tot enige vertrouwelijke informatie, heb ik geen aandelen Ajax meer gekocht of verkocht', schrijft Kroes. 'Hoewel het niet onmogelijk is dat ik op langere termijn met deze aandelen geld zou kunnen verdienen, is dat zeker tot op heden niet het geval geweest. Er zit ook zeker geen ‘quick win’ gedachte achter, ik wilde eerst zorgen dat het weer heel goed zou gaan met Ajax op allerlei vlakken. En hier heel positief aan bijdragen.'

RvC wist van aandelenpakket Kroes

'Van het feit dat ik dit aandelenpakket heb, heb ik nooit een geheim gemaakt. Sterker nog, ik heb in augustus vorig jaar Ajax erop gewezen dat ik dit pakket had en dat ik graag zou horen hoe hiermee om te gaan, omdat ik mij de specifieke regels nog niet eigen had gemaakt. Die vraag is tot op heden niet beantwoord. En hoewel de RvC maanden de tijd heeft gehad (nog vóór mijn officiële benoeming (op 27 december 2023) en mijn feitelijke indiensttreding (op 15 maart 2024) om alsnog iets te vinden van het feit dat ik deze aandelen heb aangeschaft, ben ik hier niet op aangesproken en zijn er ook geen vragen gesteld.'

'Afgelopen vrijdag heeft de RvC mij plotseling laten weten geen vertrouwen meer in mij te hebben', schrijft Kroes. 'Mij is gemeld dat ik in de ogen van de RvC met de aanschaf van de aandelen op 26 juli 2023 en de timing daarvan, kwade opzet voor ogen had. Ik zou voorwetenschap hebben gehad en daarmee hebben gehandeld. Dit is niet ingegeven door een signaal van de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar naar eigen zeggen op basis van het eigen ‘moreel kompas’ van de RvC.'

'Wat ik daarvan vind en wat ik vind van de timing van dit besef, heb ik aangegeven in een gesprek met de RvC', aldus Kroes, die nogmaals zijn positieve beweegredenen voor de aanschaf van het laatste pakket heeft aangegeven. 'Hoe zeer ik ook overtuigd ben van mijn goede intenties, snap ik inmiddels na overleg met mijn advocaat, dat ik op 26 juli 2023 niet de meest verstandige beslissing heb genomen door de schijn van de situatie. Dit neemt niet weg dat er nog de nodige vraagtekens gesteld kunnen worden bij de kwalificatie als “voorwetenschap” en daarmee zeker de zwaarte van de beslissing van ontslag op staande voet door de RvC.'

Kwestie voorleggen aan de AFM

'Het lijkt ons, nog steeds, veel verstandiger en in het belang van Ajax om gezamenlijk de kwestie in alle transparantie voor te leggen aan de AFM', doelt Kroes op de Autoriteit Financiële Markten. 'De AFM kan dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaarte hiervan. Vanzelfsprekend zal ik daar de consequenties van dragen. De RvC kan daarna zelf nog bepalen welke volgende stappen zij in deze kwestie zou willen zetten. Dit heb ik zowel mondeling als op schrift aangegeven bij de RvC.'

'Aan een onafhankelijk oordeel van de AFM zijn we helaas niet toegekomen', baalt Kroes. 'De RvC heeft al geoordeeld dat ik kennelijk niet over het "juiste moreel kompas" beschik. Een kompas dat ik omgekeerd de afgelopen maanden juist graag door de RvC gehanteerd had gezien. De RvC die de aankoop van het laatste deel aandelen eerder deze week nog als niet meer dan “ongelukkig” bestempelde.'

'Ajax moet weer Ajax worden'

'Vanaf mijn negende ben ik Ajacied. Ik ben altijd betrokken geweest bij de club, als speler en als lid. In mijn hart en later ook via deze aandelen. Aandelen die ik kocht uit betrokkenheid bij de club. Uit vertrouwen in de club. Niet om er snel geld mee te verdienen, maar als positief signaal naar alle stakeholders', schrijft Kroes, die in de afgelopen periode aangaf dat alle aandacht uit moest gaan naar Ajax en niet naar Kroes zelf. 'Maar mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar bij deze beslissing van de RvC kan neerleggen. Ik zal nu zelfstandig naar de AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen.'

'Dit alles levert onrust op voor Ajax en dat spijt mij oprecht', besluit Kroes. 'Hopelijk is deze periode snel voorbij. Vanaf vandaag zal ik, met pijn in het hart, op afstand, bekijken wat er bij Ajax gebeurt. Ajax moet weer Ajax worden.'

Lees meer over:
Plaats reactie
Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.